Pilotprojekt i sæsonen 2013-14

Kære medlemmer i Nørrebro Skakklub,

Nørrebro Skakklubs bestyrelse har givet grønt lys til et seriøst pilotprojekt i den kommende holdskaksæson. Projektet har til sigte at tilbyde 8 af klubbens basisspillere et seriøst skaktræningsprogram, hvor deltagerne forpligter sig til en dedikeret arbejdsindsats, men til gengæld vil få en unik mulighed for at flytte sig og blive væsentligt bedre skakspillere.

Skak som holdsport... De 8 spillere skal spille på hold sammen gennem hele sæsonen og målrettet arbejde hen imod de aftalte målsætninger og succeskriterier for holdet og for den enkelte.

Dedikeret arbejdsindsats... Jeg har en forventning om, at deltagerne... * spiller alle sæsonens 7 holdskakpartier * spiller alle klubbens interne turneringer i sæsonen 2013-14 * møder op til alle 10-12 fælles træningssamlinger * bruger en del tid ugentligt på at fordybe sig i de præsenterede emner og temaer

Det er desuden et krav for at deltage, at man har - eller er indstillet på at anskaffe sig det - en computer, en email-adresse og en Facebook-profil, da den løbende kommunikation vil foregå elektronisk.

Indhold og metode Det egentlige træningsindhold ligger selvfølgelig ikke fast endnu, da jeg skal finde de 8 deltagere, før jeg kender de præcise behov. Men lad det være sagt med det samme: Skak er efter min mening et færdighedsspil og færdigheder trænes bedst ved at beskæftige sig med relevante og konkrete problemstillinger. Jeg gider med andre ord ikke bruge tid på at terpe lange teorivarianter eller underlige slutspil, da disse kun sjældent opstår i praksis, og tiden derfor kan bruges meget bedre på andre ting. Jo, vi skal også kigge på åbninger og slutspil, men primært med afsæt i deltagernes egne partier og egen nysgerrighed/undren. En stor del af fællestræningen vil bestå i at løse opgaver ud fra temaer, jeg finder relevante for gruppen. En væsentlig del af den individuelle træning vil bestå i at analysere og formidle egne partier både skriftligt og mundtligt.

Præsentation af din kommende skaktræner ;-) Jeg hedder Henrik, er 43 år gammel og har spillet i skakklub, siden jeg var 13 år gammel. De sidste par år har jeg brugt meget tid på skak og vha. en velstruktureret tilgang forbedret mig en del - både i min indstilling til spillet og i min spillestyrke/rating. Min filosofi er: Det er ligegyldigt, hvor god man er til skak, bare man er bedre end sidste år.

Med dette projekt vil jeg gerne formidle min glæde ved at spille skak og samtidig slå et slag for de sociale aspekter af livet i en skakklub. Jeg er læreruddannet, men arbejder til daglig med projektledelse inden for it-branchen. Jeg er stor tilhænger af de nye vinde i dansk skak, hvor man med Aagaard og Schou-Moldt som landstrænere har løftet niveauet mærkbart og i dag arbejder dedikeret med opgaveløsning som skakdidaktisk afsæt for hurtig/rigtig styrkemæssig udvikling.

Ansøgning om deltagelse Skriv en begrundet ansøgning til mig, hvis du vil deltage i dette pilotprojekt. I ansøgningen skal du skrive lidt om dig selv, herunder alder, skaklig baggrund, rating, ambitioner og hvad du ellers har lyst til. Du behøver ikke skrive en lang fristil, og stavefejl tæller ikke ned. Jeg vil i virkeligheden blot overbevises om, at jeg ikke spilder min dyrbare fritid på de forkerte personer - og forbeholder mig derfor ret til at egenrådigt at bestemme, hvem der deltager.

Der er desværre kun 8 pladser, så hvis der kommer mere end 8 ansøgninger, er jeg nødt til at vælge med hård hånd. Jeg vil sammensætte så homogent et hold som muligt og have fat i spillere med stort forbedringspotentiale. Jeg glæder mig til at høre fra dig! Send din ansøgning hurtigst muligt til Henrik på [email protected]. Hvis du foretrækker en personlige samtale frem for at sende en ansøgning, så send mig dit telefonnummer og jeg ringer dig op.