Om Nørrebro Skakklub

Velkommen til Nørrebro Skakklub. Med godt og vel 60 medlemmer er vores klub en af de største skakklubber i København, tillige har vi en stor juniorafdeling.
Nørrebro Skakklub blev grundlagt i januar 2013 som resultatet af en fusion mellem de to traditionsrige klubber AS04 og KS. Kom ned i vores hyggelige lokaler på hjørnet af Frejasgade og Thorsgade og oplev stemningen.

Spillested           Frejasgade 14 – 2200 København
Klubaftener       Mandag og torsdag – fra kl. 19.00
Juniortræning   Torsdag kl 18.00-19.00
Formand            Kim Secher Andersen – kimsecher@gmail.com
Kasserer            Finn Bonnez  – 21698638 – f_bonnez@post9.tele.dk
Webmaster        Kim S. Andersen
Redaktør           Bjarne Henriksen – 60683974 – brhamses@gmail.com
Bestyrelse         Brendan Collins, Finn Bonnez, Jacob Printzlau, Kim S. Andersen, Peter Wieth-Klitgaard.

Kontingent pr. kvartal
Standard 415 kr, Pensionister 315 kr, Studerende 315 kr, Juniorer 265 kr, B-medlemmer 150 kr. Kontingent inkluderer medlemskab af Dansk Skak Union. Som medlem af DSU får man tilsendt Skakbladet og kan deltage i koordinerede (ratede) turneringer i hele Danmark. (Særligt tilbud: Hvis du indmelder dig i Nørrebro inden 31.10.2023 får du et kvartal gratis.
Du betaler kun for eet kvartal, men medlemsskabet dækker både 4.kvartal 2023 og 1, kvartal 2024.)

Bankforbindelse
Danske Bank, Reg.nr. 1551 konto 2063506.
Nørrebro Skakklub c/o Finn Bonnez

Indmeldelse
Indmeldelse af nye medlemmer kan ske via email til vores kasserer (f_bonnez@post9.tele.dk).
Ved indmeldelse bedes oplyst: “nyt medlem” Navn,adresse,telefon,fødselsdato og spillestyrke.

Udmeldelse
Udmeldelse af Nørrebro Skakklub kan kun ske med en måneds varsel til 1.januar, 1.april, 1.juli og 1. oktober.
Dette sker skriftligt til klubbens kasserer.
En tvist om manglende kontingentbetaling kan betyde, at man ikke kan indtræde i nogen anden skakklub, før man har betalt det skyldige beløb til den klub man forlader.
Grunden til 1. måneds varsel er, at ved hvert kvartalskifte viderebetaler klubben medlemskontigent til DSU og KSU for sine medlemmer.

Aktiviteter
Vi tilstræber at der skal foregå planlagte aktiviteter på de fleste af vores klubaftener.
Foruden holdturneringen arrangeres der EMT turneringer, hurtigskakturneringer, lyn, foredrag, mm.
Holdturneringen afvikles med 8 mands hold, og her dyster vi mod andre klubber fra Storkøbenhavn fra oktober til marts.
Nørrebro Skakklub har 4 hold tilmeldt Holdturneringen foruden 3 hold i Junior-holdturneringen.

Medlemmer

Nørrebro Skakklub har ca. 60 medlemmer – heraf ca. 15 juniorer.

Vores medlemsliste kan findes på DSU.