Nørrebro Grand Prix Hurtigskak, aug-sept 2014

Afvikles i vores lokaler Frejasgade 14 Kbh.N. Der spilles 5 selvstændige hurtigturneringer på følgende mandage: 4.august, 11.august, 18.august, 25.august, 1.september Det er valgfrit hvor mange turneringer man ønsker at deltage i. Resultatet i hver turnering indgår i det samlede GP-regnskab. Fremmøde og betaling af indskud senest kl. 19.00. Betænkningstid: 15 min pr. spiller plus 5 sek. pr. træk startende ved træk 1. Indskud: kr. 50,-  pr. turneringsaften. Præmier: Alt indskud går til præmier. 60% udbetales på hver turneringsaften, mens 40% overføres til en samlet GP-pulje. Der forventes at være ratingpræmie, dette vil  dog afhænge af deltagerantal. GP-præmier. 30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating over 1900. 30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating minimum 1600 og maximum 1900. 30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating under 1600. Derudover udbetales 10% af GP-præmiepuljen til bedst placerede spiller uanset ratingtal. En spillers resultat i hver selvstændig turnering indgår i det samlede GP-resultat. (Har en spiller f.eks. deltaget i 3 turneringer og scoret 4p i alle, har spilleren 12p i den samlede GP-stilling) - Tilmelding: Vi opfordrer til tilmelding runde for runde på KSU-hjemmesiden, og senest  ved fremmøde 19.00 på dagen. Spørgsmål/oplysninger kan indhentes hos Jacob Printzlau tlf. 60630045 [email protected] Vi har plads til ca. 30 deltagere. Vel mødt Nørrebro Skakklub