Nørrebro GP-hurtigskak,feb-juni 2017, 2.afd (23/3) 3.afd (27/4)

Nørrebro GP-hurtigskak,feb-juni 2017, 2.afd afvikles i vores lokaler torsdag d. 23 marts 2017. (3.afdeling er d. 27 april 2017). Der spilles 5 selvstændige hurtigskak-turneringer i løbet af februar, marts, april, maj og juni måned. Det er valgfrit hvor mange turneringer man ønsker at deltage i. Dog skal man, for at kunne vinde præmie i den samlede GP-turnering have deltaget i minimum 3 af de 5 turneringer. En spillers resultater i op til 4 af de enkelte turneringer indgår i det samlede GP-regnskab. Fremmøde og betaling af indskud senest kl. 19.20 Betænkningstid: 15 min pr. spiller. Turneringen rates med dansk rating !!, oplys derfor dansk hurtigskak-ratingtal ved tilmelding. Indskud kr. 70,- pr. turneringsaften. Der spilles i een gruppe med 5-6 runder. Præmier: Alt indskud går til præmier. kr. 50,- pr. deltager udbetales på hver turneringsaften, mens kr. 20,- pr. deltager overføres til en samlet GP-pulje. Der forventes at være ratingpræmie i hver afdeling, dette vil dog afhænge af deltagerantal.

GP-præmier. 30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating over 1900. 30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating minimum 1600 og maximum 1900 30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating under 1600 Derudover udbetales 10% af GP-præmiepuljen til bedst placerede spiller uanset ratingtal. Det er spillerens ratingtal i den første afdeling hvori spilleren deltager, som afgør indplacering i ratinggruppe.

En spillers resultater i op til 4 af de enkelte turneringer indgår i det samlede GP-regnskab. (Har en spiller f.eks. deltaget i 3 turneringer og scoret 3,5 i alle tre, har spilleren 10,5p i den samlede GP-stilling. ved ligestilling i GP-points deles) Tilmelding: Vi opfordrer til tilmelding runde for runde på DSU, og senest ved fremmøde 19.20 på dagen. Spørgsmål/oplysninger kan indhentes hos Finn Bonnez [email protected] Vi har plads til ca. 28 deltagere. Vel mødt Nørrebro Skakklub