Nørrebro Fleksibel-2013 emt

Nørrebro Skakklub inviterer til Nørrebro Fleksibel-2013 emt i perioden 3.juni 2013 – 11. juli 2013. Spillested: vores lokaler Frejasgade 14. Turneringen er tænkt som et tilbud til dem som i forsommeren ikke har lyst til at spille i alle uger. Man kan selv bestemme hvor mange partier man ønsker at spille. Partierne bliver ratet på normal vis. Turneringen afvikles som en stor Monrad-gruppe efter princippet ”spil-når-du-vil”. Deltagere får ½ rundelægningspoint ved ikke-spillede partier. Gennem hele turneringen seedes (har kun betydning for rundelægning) deltagerne efter rating således: 1 rating over 1800 4p, 2 rating 1500-1800 2p, 3 rating under 1500 0p Spilledatoer: mandag 3. juni, torsdag 6. juni, mandag 10. juni, mandag 17. juni, mandag 24. juni, mandag 1. juli, mandag 8. juli, torsdag 11. juli Alle dage: Urene startes kl.19.30 (personligt fremmøde senest 19.15)

Turneringen ELO-rates hvis muligt. 40 træk/90 min derefter 15 min. pr. spiller samt 30sek pr. træk fra træk 1. Tilmelding. Sker ved at møde op senest kl.19.15. Det kan forekomme ved ulige antal deltagere at en spiller får ”oversidderrunde”. Ligeledes kan det forekomme at to spillere møder hinanden mere end én gang.

Indskud kr. 100,- betales før spillerens 1.parti. 3 præmiegrupper (efter dansk rating) 1 rating over 1800, 2 rating 1500-1800, 3 rating under 1500

Én præmie i hver gruppe. Den spiller som scorer flest point (uanset antal partier) vinder. Ved ligestilling deles. Størrelsen af præmien i hver gruppe er afhængig af gruppens deltagerantal, idet kr. 70,- fra hver spiller indgår i præmiepuljen.

Spørgsmål til turneringen: kontakt Jacob Printzlau tlf. 60630045 Link til KSU: http://ksu.dk/kalender/dotnet/viskalender.aspx?id=1203 Vel mødt Nørrebro Skakklub