Nørrebro GP-hurtigskak sep. - okt. - nov. 2022

Nørrebro Skakklub inviterer til hurtigskak i vores lokaler Frejasgade 14. Der spilles 3 selvstændige hurtigskak-turneringer i løbet af september, oktober og november måned 2022. Det er valgfrit hvor mange turneringer man ønsker at deltage i.  

  1. afdeling mandag 12.september
  2. afdeling mandag 10. oktober
  3. afdeling mandag 7. november

Fremmøde og betaling af indskud senest kl. 19.00
Betænkningstid: 15 min pr. spiller+ 5 sek. pr. træk fra træk nr. 1.  Der spilles i een monrad-gruppe. 5 runder. Turneringen bliver IKKE ratet.
Indskud kr. 70,-  pr. turneringsaften. 

Præmier: Alt indskud går til præmier. Garanteret 1. præmie kr. 500,- ved minimum 16 deltagere
kr. 50,- pr. deltager udbetales på hver turneringsaften, mens kr. 20,- pr. deltager overføres til en samlet GP-pulje. Der forventes at være ratingpræmie i hver afdeling, dette vil  dog afhænge af deltagerantal.

GP-præmier.
25 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating over 1900. 25 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating minimum 1600 og maksimum 1900
25 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating under 1600
Derudover udbetales 25% af GP-præmiepuljen til bedst placerede spiller uanset ratingtal.
Summen af opnåede point i de 3 afdelinger afgør den enkelte spillers placering i den samlede stilling 
I tilfælde af at 2 eller flere spillere har opnået lige mange point, deles præmien.
Det er spillerens hurtigskak-ratingtal i den første afdeling hvori spilleren deltager, som afgør indplacering i ratinggruppe.

Tilmelding: Vi opfordrer til tilmelding runde for runde på DSU-hjemmesiden, og senest  ved fremmøde  19.00 på dagen.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Finn Bonnez [email protected]

Vi har plads til ca. 20-22 deltagere. Vel mødt
Nørrebro Skakklub