Hurtigskak Fischer-Random (960) 28. marts

Nørrebro Skakklub inviterer til 5 runders hurtigskak afviklet som Fischer-Random (960)
Dato: Torsdag 28. marts 2019. Fremmøde kl. 19.00 (vores lokaler er åbne fra 18.45).

Der spilles i én monradgruppe, i alt 5 runder.
Betænkningstid 15 min. pr. spiller.
Indskud kr. 30,- betales kontant før 1. runde (alt indskud går til præmier)

Tilmelding: Vi anbefaler tilmelding via DSU senest 26. marts, eller ved personligt fremmøde på dagen senest kl. 19.00

Lidt om "Fischer-Random" eller som det officielt hedder: 960

Før hver runde trækkes der lod om officerernes placering, som er ens for hvid og sort. Bønderne står som sædvanlig og reglerne er ellers som i traditionel skak. Måden at rokere på i den givne stilling vil blive forklaret før hver runde.

Fordelen ved denne spillemåde er, at man undgår udenadslært teori og tvinges til selvstændig tænkning fra starten.
Evt. spørgsmål til [email protected]
Vel mødt
Nørrebro Skakklub