Generalforsamling mandag. 30. april 2018 start kl. 19.45

Separat indkaldelse vi blive udsendt i første halvdel af april.