Generalforsamling i Nørrebro Skakklub 2016

Hej alle

Det er blevet tid til årets generalforsamling. Formandens beretning og Regnskabet er sendt pr mail/post.

Klubben er åben fra kl. ca. 19.10

Generalforsamling i Nørrebro Skakklub Mandag 11.april 2016 kl. 19.30 kælderlokalerne Frejasgade 14 / Thorsgade 78

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens reviderede regnskab.

4 Regnskab og beretning for Johannes Gundertoftes Fond

 1. Indkomne forslag.

 2. Fastsættelse af kontingent.

 3. Valg af bestyrelse. a. Valg af formand. b. Valg af kasserer c. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 4. Valg af regnskabsfører for Johannes Gundertoftes Fond, (valget skal ske blandt de under pkt. 7 valgte personer). 8.1. Valg af revisor for Johannses Gundertoftes Fond.

  1. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
  2. Eventuelt.

  Forslag til andre punkter på dagsordenen samt forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Bestyrelsen