Det åbne Nørrebro klubmesterskab 2022 i Fischer-Random (960)

Nørrebro Skakklub inviterer til 5 runders hurtigskak afviklet som Fischer-Random (960). Dato: Mandag 21. februar 2022. Fremmøde kl. 19.00 (vores lokaler er åbne fra ca.18.45).

Der spilles i én monradgruppe, i alt  5 runder.Betænkningstid 15 min. pr. spiller + 5 sekunder pr. træk fra træk 1.

Indskud kr. 50,- betales kontant før 1. runde (alt indskud går til præmier) Bemærk: Maks. deltagerantal forventes at være 20. Heraf er minimum 12 pladser reserveret til Nørrebro-spillere. Tilmelding: Vi anbefaler tilmelding via DSU-hjemmeside senest søndag 20. februar 16.00 eller ved fremmøde på dagen senest kl. 19.00 Lidt om "Fischer-Random" eller som det officielt hedder: 960

Før hver runde trækkes der lod om officerernes placering, som er ens for hvid og sort. Bønderne står som sædvanlig og øvrige regler er som i traditionel skak.Dog er måden at rokere på speciel, denne vil for den givne stilling blive forklaret før hver runde. Fordelen ved denne spillemåde er, at man undgår udenadslært teori og tvinges til selvstændig tænkning fra starten.  Evt. spørgsmål til [email protected]  Specielt til Nørrebro spillere: Bedst placeret Nørrebro spiller vil blive **Nørrebro klubmester 2022 i Fischer Random (960)**Vel mødtNørrebro Skakklub