Brug af mundbind og 10 personers grænse

For at Nørrebro Skakklub kan efterleve diverse krav og anbefalinger fra myndigheder samt Dansk Skak Union bedes vores medlemmer/gæster være opmærksomme på følgende:

Der kan i en periode være krav om et begrænset antal personer i vores lokaler. Dette antal er pt. 10 (29.10.2020)

I den igangværende mandags-emt er deltagerantallet 10. Der er således ikke plads til gæster.

Ved Thorsdagslyn og lignende arrangementer vil de første 10 fremmødte kunne deltage efter Først-til-mølle-princippet. Øvrige tilstedeværende vil høflig blive bedt om at gå.

Mundbind/visir: Nørrebro Skakklub anbefaler mest mulig brug af mundbind/visir, men vil lade det være op til vores medlemmer at foretage en selvstændig vurdering af hvorvidt de vil følge anbefalingen når de deltager i vores arrangementer.

Hvis flere oplysninger ønskes henvises bl.a. til Dansk Skak Unions hjemmeside samt nedennævnte bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på … idræts- og foreningsfaciliteter … i forbindelse med håndtering af covid-19 (BEK nr 1534 af 28/10/2020)

I medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme .. sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. okt 2020: fastsættes:

§ 1. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal brugere og tilskuere på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind / visir, når de befinder sig i …
Stk 3 … lokaler, hvor der udøves … idræts-/ forenings‐aktiviteter.

§ 3. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 3 finder ikke anvendelse, når brugeren… sidder ned.

Stk. 2. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, nr. 3.. finder ikke anvendelseunder udøvelse af den pågældende… idræts-/foreningsaktivitet.

§ 4. Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for personer… Stk 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2020. og ophæves den 2. januar 2021.