Nørrebro forårs-Grand Prix 2024

3 selvstændige turneringer indgår i Grand Prix.

Se Grand-Prix regler nederst

Tilmelding til de enkelte turneringer kan ske på www.skak.dk . Se under hurtigskak og lynskak. 1.afdeling Fischer-Random hurtigskak mandag 22.april 19.00 2. afdeling Hurtigskak mandag 29.april 19.00 3.afdeling Lynskak mandag 6.maj 19.00 

1.afdeling Fischer-Random Mandag 22.april start kl. 19.00. Indskud kr. 50 betales kontant før 1. runde5 runder monrad. Betænkningstid 12 min. + 5 sek. pr. træk fra træk 1. Alt indskud går til præmier. Ved ligestilling anvendes alm. korrektion.TILMELDING: Senest 22.april, helst via DSU-siden, og senest ved fremmøde kl. 19.00 på dagen.  

2.afdeling Hurtigskak Mandag 29.april start kl. 19.00Indskud kr. 50 betales kontant før 1. runde. 6 runder monrad. (bliver ikke ratet)Betænkningstid 10 min. + 5 sek. pr. træk fra træk 1. Alt indskud går til præmier. Ved ligestilling anvendes alm. korrektion. TILMELDING: Senest 29.april, helst via DSU-siden, og senest ved fremmøde kl. 19.00 på dagen.  

3.afdeling Lynskak Mandag 6.maj start kl. 19.00Indskud kr. 50 betales kontant før 1. runde9-14 runder (afhængig af deltagerantal). Bliver ikke ratet.Betænkningstid 4 min. + 2 sek. pr. træk fra træk 1. Alt indskud går til præmier. Ved ligestilling anvendes korrektion (afhænger af turneringsform). TILMELDING: Senest 6.maj, helst via DSU-siden, og senest ved fremmøde kl. 19.00 på dagen.  

Grand-Prix regler: For at kunne vinde en GP-præmie kræves deltagelse i mindst 2 af de 3 afdelinger. GP-point opnås på følgende vis:Fischer-Random hurtigskak. Deltagerens individuelle antal point x 1,5. Maks mulige GP-point 7,5.  Hurtigskak. Deltagerens individuelle antal point x 1,5. Maks mulige GP-point 9.  Lynskak. Deltagerens individuelle antal point. Maks mulige GP-point 9-14 afhængig af rundeantal. GP-præmier:Nr. 1 kr.500,-Nr. 2 kr.250,-Ved ligestilling deles. For yderligere oplysninger kontakt Jacob Printzlau mail:  [email protected]