2004: AS04 100 års Jubilæumsturnering

AS04 100 Centenery 2004

logo100ss1

9 runder Åben International Schweizer Turnering i København

Vinterferien 7. – 15. februar 2004. Arbejdernes Skakforening af 1904 – 100 år med Skak !!

Hermed havde AS04 fornøjelsen at invitere alle skakspillere i Verden til at deltage i vores 100-års Jubilæums-turnering, AS04 Centenary 2004, under følgende vilkår

Spillested: Arbejdernes Skakforening af 1904, Medborgerhuset Blågården, Blågårds Plads 3-5, 2200 København N. Spilletider: Turneringen finder sted i perioden fra lørdag den 7. februar 2004 til søndag den 15. februar 2004 (begge dage inklusive) med ét parti om dagen: Personlig indskrivning: Alle deltagere skal ved personligt fremmøde indskrive sig på spillestedet på første spilledag (lørdag den 7. februar 2004) i tidsrummet mellem klokken 11.00 og 12.00. Form: 9 runder Åben International modificeret Schweizer i henhold til FIDE’s regler. Turneringen ELO-rates i overensstemmelse hermed. Betænkningstid: Alle partier skal være afsluttet indenfor sammenlagt 7 timers spilletid. Der spilles med 2 timer pr. spiller til de første 40 træk, derefter 1 time pr. spiller til de næste 20 træk, og endelig ½ time plus opsparet tid pr. spiller til resten af partiet. Program: Alle deltagere modtager i forbindelse med tilmeldingen et Turneringsprogram med alle praktiske oplysninger. Præmier: 1. præmie  Kr. 12.000, 2. præmie Kr. 9.000, 3. præmie  Kr.  6.000 4. præmie  Kr.  3.000, 5. præmie Kr. 1.000. Derudover var der rating-præmie til cirka hver 4. deltager. Public Relations: I løbet af AS04 Centenary 2004 vil de vigtigste partier blive transmitteret Live på Internet. På spillestedet vil der desuden være Kommentator-rum med fri adgang for såvel publikum som presse. Åbnings-højtidelighed: Åbnings-ceremonien finder sted på Københavns Rådhus - under deltagelse af blandt andre samtlige nulevende, tidligere klubmestre og formænd for AS04 (håber vi!) – få dage før turneringens start. Oplys venligst ved tilmeldingen, hvis du ønsker at deltage i dette arrangement. Jubilæums-fest: Alle deltagere inviteres til at deltage i Jubilæums-festen som afholdes efter sidste runde søndag den 15. februar 2004. Mere information følger i løbet af turneringen. Indskud: Kr. 300,00 for Alle. Stormestre og Internationale Mestre betaler ikke indskud ! Tilmelding: Sker ved betaling af indskud senest den 19. januar 2004 til: AS04, Arbejdernes Skakforening af 1904, Att.: Hr. Høj-velbåren Kasserer Jens Henrichsen, Artillerivej 63, vær. 41, 2300 København S., pr. check, som postanvisning eller på Giro-konto nr. 644-6841. GM’ere og IM’ere tilmelder sig ved blot at fremsende følgende Deltager-oplysninger til AS04: Deltager-oplysninger: I forbindelse med tilmeldingen bedes den enkelte deltager oplyse følgende: Fulde navn og adresse, post-nr. og by samt kontakt-oplysninger i form af en e-mail adresse og/eller telefon-nummer. Derudover bedes alle oplyse såvel dansk rating, ELO som fødselsdato.