Kategorier
Invitationer

Sommerlyn i Nørrebro mandag 22.juni 2015

Mød op på dagen senest 19.15.
Indskud kr. 50,- (alt indskud går til præmier).
Turneringsform: Dette afhænger af antallet af tilmeldte. Der tilstræbes et antal partier på 11-13.
Betænkningstid: 5 min. pr. spiller.
Tilmelding: Mød op på dagen senest 19.15 oplysninger hos Jacob Printzlau 60630045 eller printzlauskak@gmail.com.
Vel mødt!