Kategorier
Invitationer

Nørrebro Grand Prix Hurtigskak, februar-juni 2017 (1. runde 9. feb)

Nørrebro Grand Prix Hurtigskak, februar-juni 2017 afvikles i vores lokaler Frejasgade 14. Der spilles 5 selvstændige hurtigskak-turneringer i løbet af februar, marts, april, maj og juni måned.
Det er valgfrit hvor mange turneringer man ønsker at deltage i. Dog skal man, for at kunne vinde præmie i den samlede GP-turnering have deltaget i minimum 3 af de 5 turneringer. En spillers resultater i op til 4 af de enkelte turneringer indgår i det samlede GP-regnskab.
Første afdeling er TORSDAG 9.februar 2017.
Fremmøde og betaling af indskud senest kl. 19.20
Betænkningstid: 15 min pr. spiller. Turneringen rates med dansk rating !!, oplys derfor dansk hurtigskak-ratingtal ved tilmelding.
Indskud kr. 70,- pr. turneringsaften. Der spilles i een gruppe med 5-6 runder.
Præmier: Alt indskud går til præmier.
kr. 50,- pr. deltager udbetales på hver turneringsaften, mens kr. 20,- pr. deltager overføres til en samlet GP-pulje.
Der forventes at være ratingpræmie i hver afdeling, dette vil dog afhænge af deltagerantal.

GP-præmier.
30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating over 1900.
30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating minimum 1600 og maximum 1900
30 % af GP-præmiepuljen udbetales til bedst placerede spiller med rating under 1600
Derudover udbetales 10% af GP-præmiepuljen til bedst placerede spiller uanset ratingtal.
Det er spillerens ratingtal i den første afdeling hvori spilleren deltager, som afgør indplacering i ratinggruppe.
En spillers resultater i op til 4 af de enkelte turneringer indgår i det samlede GP-regnskab.
(Har en spiller f.eks. deltaget i 3 turneringer og scoret 3,5 i alle tre, har spilleren 10,5p i den samlede GP-stilling. ved ligestilling i GP-points deles)

Tilmelding: Vi opfordrer til tilmelding runde for runde på DSU-hjemmesiden, og senest ved fremmøde 19.20 på dagen.
Spørgsmål/oplysninger kan indhentes hos Finn Bonnez f_bonnez@post9.tele.dk
Vi har plads til ca. 28 deltagere.
Vel mødt
Nørrebro Skakklub