Kategorier
Invitationer

Det Åbne Nørrebro hurtigskak-mesterskab 2018

Nørrebro Skakklub inviterer til hurtigskak mandag 12. marts og mandag 19. marts i vores lokaler Frejasgade 14.
Der spilles i een monradgruppe, ialt 8 runder. Begge dage med start kl. 19.15.
Betænkningstid: 20 min pr. spiller plus 5 sek. pr. træk startende ved træk 1. Turneringen rates med dansk rating og ELO !!
Indskud kr. 70,- betales kontant før 1.runde. (mandag 12/3 senest 19.00).
Præmier: Alt indskud går til præmier.Der forventes een eller to ratinggrupper afhængig af deltagerantal.

Tilmelding:Vi anbefaler tilmelding via DSU senest mandag 12. marts 2017 kl.17.00 , eller ved personligt fremmøde på dagen senest kl. 19.00
Information:Jacob Printzlau tlf. 60630045 mail printzlauskak@gmail.com
Bedst placerede Nørrebrospiller bliver klubmester i hurtigskak 2018.
Tilmelding efter princippet først til mølle!!. Bemærk ca. 12 pladser er forhåndsreserveret til spillere fra Nørrebro Skakklub.